Heimesida til Tore Leiren har vore ute av drift pga. vedlikehald, og grunnen til det er å få lage til et meir innovativt og meir oversiktleg nettside. Det er Tore sjølv som har designa sida, og etterkvart, vil det komme fleire "modular". Heimesida er ei såkalla "Responsive" heimesida, noko som betyr at den er meir tilrettelagt for at den skal passe for mobile einheitar også...Den er også Facebook-innovativ også, slik at det går an å komme med kommentarar, og evt.dele artiklar og slikt på Facebook. Tore er enno ikkje på Twitter, men kjem nok etterkvart der også....

    Her-bilde frå Leiren Studio

    Følg med oss på

    Powered by CoalaWeb